THOR ĐIỆN

Hồ Sơ CôNG TY

CÔNG TY TNHH ĐIỆN ZHEJIANG THOR

Mục đích của Thor là bảo vệ khỏi những tác hại của sự chuyển đổi quyền lực. Mục tiêu và sứ mệnh của chúng tôi là kết nối những thách thức của khách hàng với các giải pháp và sản phẩm chất lượng cao, giá cả phù hợp – được hoàn thành bằng dịch vụ khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật vượt trội.

Được thành lập vào năm 2006, Chiết Giang Thor Electric Co., Ltd đã xây dựng mọi thứ để cung cấp nhiều giải pháp và sản phẩm chống đột biến sáng tạo và đáng tin cậy.

Thor tuân theo các tiêu chuẩn hệ thống chất lượng quốc tế, được chứng nhận ISO 9001 và các tiêu chuẩn kỹ thuật của chúng tôi phù hợp với GB18802.1-2011/IEC61643.1.

Hơn

CáC SảN PHẩM

PHươNG TIệN TRUYềN THôNG